top of page

 

Fúinn/About

Coláiste Gaeilge Inis Meáin

 

Tá an Coláiste “Gaeilge Inis Meáin” lonnaithe ar an oileán i lár báire d’oileáin Árann. Seoid ar an Atlantach ina gcaomhnaítear an teanga is an cultúr in áit atá thar a bheith sábháilte agus ciúin. Níl a sárú ann ó thaobh fáilte Uí Cheallaigh a fháil ón bpobal áitiúil agus tá radharcanna dochreidte le feiceáil. Níl an áit millte ag an turasóireacht agus is féidir meascadh le cainteoirí dúchasacha agus feabhas ar leith a chur ar do chuid Ghaeilge le blas binn Inis Meáin. Le foireann ardoilte, cuirfear ina luí ar dhaltaí gur teanga beo í an Ghaeilge agus gur féidir spraoi a bhaint as sa rang agus sna himeachtaí  taobh amuigh den rang araon. Beidh líon teoranta dalta ar an gcúrsa ina dtabhrfar aird speisialta ar gach dalta.

Bígí linn agus lean lorg leithéidí Pádraig Mac Piarais, W. B. Yeats, J.M Synge, Eoin Mac Néill, Dubhghlás De Híde Lady Gregory, Éamon De Valera, Éamon Ó Cuív agus go leor eile, iad ar fad a tháinig anseo chuig Inis Meáin chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge.

 ---

Coláiste Gaeilge Inis Meáin is situated on the middle Island of the Aran Islands. A jewel on the Atlantic where our language and culture are preserved in a safe and serene surroundings. You will not get a better welcome than that which you get from the local people here and the views are breathtaking. Untouched by over-tourism one can mix easily with native speakers thereby improving your  grasp of the language in the unique Inis Meáin style. Under the guidance of our highly qualified and experienced staff, students learn that Irish is indeed a living language, and can be enjoyed both inside and outside the classroom. There will be limited numbers on the course where each student gets special attention.

Join us and follow in the footsteps of the likes of Patrick Pearse, William Butler Yeats, John Millington Synge, Eoin McNeill, Douglas Hyde, Lady Gregory, Éamon De Valera, Éamon Ó Cuív and many others, all of who came to Inis Meáin to improve their Irish.

bottom of page